Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 22.5.2022

1. Rekisterinpitäjä

Jouko Meriläinen
Kuikkaniementie 8
88610 Vuokatti
puh: 0400203521
sähköposti: info@finfat.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Jouko Meriläinen
puh: 0400203521

3. Rekisterin nimi

Finfat asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on mahdollistaa asiakkaiden tilausten käsittely, toimittaminen ja arkistointi. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää Finfat.fi -verkkokaupan toiminnan kehittämiseen, markkinointiin sekä tilastollisiin tarkoituksiin, luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • asiakkaan etu-ja sukunimi
  • sähköpostiosoite
  • postiosoite
  • puhelinnumero
  • tiedot käsitellyistä tilauksista
  • käyttäjätunnus
  • salasana

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin säännönmukaisena tietolähteenä ovat ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Järjestelmän tietoihin pääsevät ainoastaan rekisterin pitäjä sekä tarvittaessa myös tietojärjestelmien ylläpitäjät. Kaikkia rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai kolmansille osapuolille. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman asiakkaan suostumista.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Finfat asiakasrekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain rekisterin pitäjä ja tarvittaessa myös tietojärjestelmien ylläpitäjät.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee lähettää sähköpostilla tai kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköpostilla tai kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Tiedon korjaaminen

Asiakas voi korjata perustietojaan ollessaan kirjautuneena sisään. Asiakas itse vastaa tietojen oikeellisuudesta. Rekisterinpitäjä voi oikaista, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan tietoja, jotka ovat puutteellisia, virheellisiä tai vanhentuneita. Rekisterinpitäjä ei tarkista ulkopuolisista lähteistä tietojen oikeellisuutta.

12. Evästeet

Finfat.fi -sivusto käyttää evästeitä, jotka ovat pakollisia sivuston toiminnan kannalta ja joilla parannetaan asiakkaan käyttäjäkokemusta. Evästeitä voidaan kerätä myös markkinointitarkoituksiin.

Shopping Cart
0
Ostoskori